Oferty pracy

Oferty pracy

Pielęgniarka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o. o. w Świeciu zatrudni pielęgniarkę opieki długoterminowej.

Typ umowy: Umowa o pracę. Pełny etat.

Osoba na proponowanym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

  • gromadzenie danych o pacjencie i jego rodzinie, analizowanie danych i ustalanie priorytetów pielęgnacyjnych;
  • ocenę sytuacji zdrowotnej, psychospołecznej pacjenta i jego problemów opiekuńczych;
  • aktywną współpracę z lekarzem poprzez wykonywanie zleceń lekarskich, realizację zadań pielęgnacyjnych;
  • wspieranie chorego i jego rodziny poprzez prowadzenie edukacji w zakresie opieki nad pacjentem;
  • prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • zapewnienie ciągłej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej z pacjentem.

Wymagania:

  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (dyplom, prawo wykonywania zawodu);
  • CV wraz ze stosownym oświadczeniem kandydata deklarującego udział w rekrutacji (druk do pobrania poniżej).

Oferujemy: 

  • atrakcyjne i stabilne warunki pracy;
  • przyjazne środowisko pracy.

 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub listownie na adres podany w zakładce Kontakt.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 52 33 03075.