Projekt PO WER

Projekt PO WER

projekt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o. o. prowadzący zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy w Świeciu realizuje we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia projekt grantowy ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój pn.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid -19”.

 

Otrzymane środki z Funduszy Europejskich przeznaczone będą na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających i osób kuchenkowych oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji w Zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym udzielającym świadczeń publicznie i w formie stacjonarnej. Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w podmiocie.

 

Cele projektu

Zapobiegać transmisji wirusa Sars-Cov-2 poprzez:

  • ochronę życia personelu, tj. stworzenie bezpiecznych warunków pracy osobom zatrudnionym w ZPO,
  • ochronę życia pacjentów, tj. zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej osobom starszym przebywającym w ZPO,

 

Efekty projektu

  • Wsparcie finansowe w postaci dodatku do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Świeciu, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.
  • Zaopatrzenie placówki w środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcji z przeznaczeniem dla personelu.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 88 192,74 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 74 231,83 PLN

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej wynosi 13 960,91 PLN

 

Kategoria