Podziękowanie dla firmy Schumacher

Podziękowanie dla firmy Schumacher

schumacher

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników NZOZ "Florencja II" składam serdeczne podziękowania firmie Schumacher Packaging za przekazanie maseczek ochronnych, które są obecnie niezwykle cenne dla nas wszystkich.

Prezes Zarządu

Teresa Pisarczyk